Collega-ADE Joek van Montfort verwees me gisteren naar een zeer inspirerende TEDx-talk van Dr. Tae. Hij is leraar, fysicus en … skateboarder. In zijn betoog komen enkele harde stellingen over ‘leren’ naar voren:

  • Falen is normaal.
  • Leren is niet leuk, het doet zelfs pijn.
  • Niemand weet vooraf hoe lang het duurt om iets te leren.

Op het einde geeft hij nog een mooie invulling hiervan binnen de natuurkunde.


Fellow ADE Joek van Montfort from the Netherlands told me yesterday about an inspirational TEDx talk by Dr. Tae. He’s a teacher, physicist and … skateboarder. A few lines from his talk:

  • Failure is normal
  • Learning is NOT fun, actually it hurts.
  • Nobody knows ahead of time how long it will take to learn something.

Towards the end, he gives a nice example in physics.

Kan skateboarden onze scholen redden? – Can skateboarding save our schools?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *