Regelmatig krijg ik berichten via email of ELO van collega’s die wel ergens hun USB-stick met levensbelangrijke documenten kwijtgespeeld zijn. Voor deze problemen is er al een hele tijd een oplossing die nog heel wat meer mogelijkheden biedt.

Je kan namelijk je bestanden opslaan ‘in the cloud’. Dit betekent dat je (een kopie van) het bestand opslaat op een server van een bedrijf dat een cloud-dienst aanbiedt. De bekendste van deze providers is ongetwijfeld Dropbox. Bij hen krijg je  2GB gratis opslagruimte (uitbreidbaar tegen betaling) bij registratie. dit doe je met je persoonlijke emailadres.

Hoe werkt het?

 • Je downloadt de dropbox-cliënt op je desktop (Windows, Mac of Linux)
 • Je kiest een locatie waar je je dropbox-map wil plaatsen (standaard in ‘Mijn documenten’)
 • Je kan vanaf nu deze map gebruiken als een gewone map op je computer, maar je zal merken dat er kleine icoontjes verschijnen bij elk bestand dat je in de map plaatst. Hiermee wordt aangegeven of je  bestand online  gesynchroniseerd is, bezig is te synchroniseren of dat er iets fout gelopen is met je synchronisatie. Deze synchronisatie loopt op de achtergrond, het bestand staat nl. ook op je eigen computer.
 • Je kan nu alle bestanden die in je dropbox staan op elke computer raadplegen door naar de dropbox-website te surfen waar je je gesynchroniseerde bestanden kan downloaden.
 • Bovendien bevat dropbox functies om bestanden online te delen met anderen (ook niet-dropbox-gebruikers).
Voordelen:
 • Je hebt je onmisbare bestanden steeds ter beschikking.
 • Je kan heel eenvoudig documenten delen met anderen zonder deze te hoeven emailen.
 • Dropbox is ook beschikbaar voor iOS (iPhone en iPad) en Android.
 • Synchronisatie gaat heel snel.
Nadelen:
 • Als je aan documenten werkt, moet je nog altijd met ‘versies’ werken.
 • Je kan niet samenwerken met anderen aan een document.
 • De beveiliging is (nog) niet waterdicht. Gevoelige informatie kan je dus best niet uploaden.

Zijn er alternatieven? Natuurlijk zijn er andere bedrijven die gelijkaardige diensten aanbieden, maar minder bekend zijn.

Box.net

 • 5GB opslag (gratis account)
 • Integratie van Google docs (samenwerken aan documenten)
 • Betere beveiliging
 • Minder intuïtieve interface
 • Link
Windows Live SkyDrive
 • Verbonden aan een Windows Live account (Hotmail)
 • 25GB !
 • Geen desktopintegratie
 • Online documenten maken met Office Web Apps
 • Link
 iCloud
 • Nog niet beschikbaar, dus afwachten tot ‘herfst 2011’
 • Info

I get messages very often from colleagues who have lost their USB stick with the most important documents on it. There is a solution for this problem and it gives even more possibilities!
It is possible to store your files ‘in the cloud’. This means that you save (a copy of) your file on a server that belongs to a company that offers a cloud service. Best known provider of such services is Dropbox. They offer 2GB of free storage online when registered with your email (paid upgrades possible).

How does it work?

 • Download the dropbox client to your desktop (Mac, Windows or Linux)
 • Choose a location for your Dropbox folder (by default in ‘Documents’)
 • Now you can start using this folder like any other folder on your computer, but you’ll notice little icons being placed on every file. These indicate that your file is synchronized, being synchronized or that an error occurred. Synchronizing happens in the background since the files are also stored on your computer.
 • Every file in your Dropbox folder can now be accessed from  computer with an internet connection by surfing to the Dropbox.com site.
 • Moreover, you can share files online with others by using the public folder.
Advantages
 • Your unmissable files are always there for you
 • Very easy sharing with others
 • iOS and Android compatible
 • Synchronization is very quick
Disadvantages
 • When working on documents, you still need to work with ‘versions’.
 • Impossible to work together with others on a same document.
 • Some security issues have been reported so don’t upload sensitive information
Are there alternatives? Off course there are, but most competitors are less known
Box.net
 • 5GB storage (free account)
 • Integration with Google Docs (cooperating on documents)
 • Better security
 • Less intuitive interface
 • Link
Windows Live SkyDrive
 • Connected to a Windows Live account (Hotmail)
 • 25 GB !
 • No desktop integration
 • Online document creation with Office Web Apps
 • Link
 iCloud
 • Not available yet, so wait until ‘fall 2011’
 • Info
Einde aan de USB-stick! – End to the USB stick!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *